Vardai

Mama man išrinko meilės deivės Mildos vardą, mat ją sužavėjo ligoninėje sutiktos seselės Mildos grožis. Mano broliui buvo skirta tapti Pauliumi – sekant jautriuoju poetu Pauliumi Širviu. Tokie ir išaugome – kupini neišreiškiamo ir dažnai niekur nesutalpinamo jausmo: meilės grožiui, menui, žmogui, Dievui…  Ką su juo daryti? Kasdien mokausi iš naujo. Kasdien vis iš naujo ieškau vietos bei išraiškos formos, kurioje šis visa užgožiantis jausmas, dažnai mane pačią verčiantis jaustis tik maža ir visiškai nereikšminga visatos dalele, galėtų būti patalpintas.

Gyventi atvira širdimi, tačiau nenusimetus apsauginio šarvo, yra neįmanoma. Jei sutinki priimti džiaugsmą, kuris gali užklupti netikėčiausiomis gyvenimo akimirkomis (kartais – stebint praeivį gatvėje, klausantis pravažiuojančio traukinio garso ar jūros ošimo tuščiame paplūdimyje), neišvengiamai sutinki priimti ir skausmą. Toks jau yra tasai sandėris. Tikiu, jog viskas, kas įvyko mano gyvenime, įvyko ne be priežasties. Tikiu, jog net ir skausmingiausios akimirkos man buvo skirtos tam, jog išmokytų mane priimti ir vertinti tai, ką turiu. Priimti tai, kas esu. Esu už tai dėkinga.

Kiekvienam iš mūsų skirti likimo vingiai, nuo kurių negalime apsisaugoti. Kartais susimąstau ar būčiau buvus kitokia, jeigu man būtų duotas vardas, pavyzdžiui, Aldona, Kotryna ar Emilija? Galbūt pasaulį regėčiau kitomis akimis? Kaip ten bebūtų – aš to niekada nesužinosiu, todėl užuot svarsčiusi kaip galėjo ar negalėjo būti, mėginu bent suprasti ir vertinti tai, ką turiu.

Kokią įtaką vardai ir pavadinimai, kurie mums suteikiami, turi žmogui, galime matyti iš paprasčiausių pavyzdžių. Štai, anglų kalboje terminas apibūdinantis žmogų su negalia yra “disabled”.  Išvertus pažodžiui jis reiškia “neįgalintas”. Toks apibūdinimas suteikia šiam terminui visai kitą spalvą, nei lietuviškasis “neįgalus”. Anglų kalboje neįgalusis nėra žmogus, kuris kažko negali, o žmogus, kuriam nesuteikiama galimybė “galėti”. Jis tarsi “neįgalinamas” aplinkybių, kurios nesudaro sąlygų, iš vidutinybės normų iškrentančiam žmogui, pilnavertiškai funkcionuoti. Todėl ir požiūris į “neįgalintą” žmogų formuojasi kitoks. Užuot priklijuojant “negalios” etiketę ir padedant tašką, ieškoma būdų kaip jį “įgalinti”.

Man artimesnė angliškoji šio žodžio reikšmė, mat nemanau, jog tai žmogaus problema, jei jis, tarkim, negali sudalyvauti kažkokiame renginyje, nes patalpose nėra priėjimo žmogui invalido vežimėlyje. Ar negali perskaityti knygos, kuri nėra išleista brailio raštu. Galbūt jam nuo to netgi nei šilta, nei šalta. Bet štai mes vadiname jį “neįgaliu”. Pasitelkiant tokią logiką, visi mes esame “neįgalūs”, mat kai kurie dalykai, dėl  vienokių ar kitokių įgimtų savybių, mums yra nepasiekiami.

Jeigu sugrįžtume atgal į mokyklos dienas, ko gero kiekvienas prisimintume, jog vieniems geriau sekėsi spręsti matematikos ir fizikos uždavinius, kitiems – jie buvo visiškai neįkandami, tačiau jie mėgo lietuvių kalbos pamokas, o tretiems – buvo nesuprantama nei viena nei kita, bet jiems labai patiko kūno kultūra. Mokyklų vertinimo sistemos, žinoma, visus išrykiavo ir sulygino, todėl ir užaugę vis dar kritišku žvilgsniu vienas kitą vertinam, pagal nežinia kieno sudarytą ir primestą matų skalę. Už tai ir kalbą, matyt, turime tokią. Kalbą, kurios dėka  vis dar esame “neįgalūs”, o ne “neįgalinti”.

Kol mano draugai skrupulingai renka vardus savo naujagimiams, ruošdami juos sudėtingiems likimo vingiams, aš įdėmiai jų klausausi. Suteikti vardą kažkam yra didelė atsakomybė, bet suteikti prasmę vardui – dar didesnė. Tikiu, jog šie vos pasaulį išvydę žmonės, suteiks mūsų kalbai naujų ir šviesesnių prasmių. Tikiu, jog užuot įsikibę į žodį “negalia”, jie mokysis vienas kitą “įgalinti”. Tikiu, jog jie, kaip ir jų jaunieji tėvai, išaugs mylinčiais žmonėmis.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s